Har du spørsmål send oss gjerne en mail

Kontaktinformasjon 

E-post grav(at)steinerskolen.no
Sentralbord 67 16 22 70
Solstua 1. klasse 67 16 22 81
SFO 67 16 22 80

Adresse

Steinerskolen i Bærum
Grav Gårds vei 5
1358 Jar

Annet

Foretaksnummer: 971 521 902
Bankgiro: 1254 05 08745

Helsetjenesten

Kerstin Rye
95 11 86 87 kry@baerum.kommune.no