Månedsposten august 2018

 

Øverland3.jpg

Kjære foreldre

Første skoledag ble et spennende og flott møte, mellom alle oss, som skal arbeide sammen så mange timer og dager som kommer dette skoleåret. Det er alltid mye sommerfugler i magen denne dagen, for alle. I år var det også mange nye lærere, som var temmelig spent på det første møtet med klassen.

En helt ny første klasse møttes på plassen foran Solstua. En stor og flott klasse som nå har to hus å være i, og fire voksne damer til å være med dem dette året.

På den store skoleplassen møttes alle vi andre, elever, lærere, foreldre og kanskje noen besteforeldre for å starte litt høytidelig. 2. klasse fikk komme frem til læreren sin og fikk sine faddere som går i 8. klasse. De fikk hver sin lille blomsterbukett, og ble fulgt med felespill og kontrabass inn i klasserommet sitt. Det er ikke sikkert at alle øyne var helt tørre da.

Inne i håndarbeidsrommene møttes foreldre og lærere etterpå, til en hyggelig prat med kaffe, kjeks og frukt. Skolens første nyttårsdag ble god. Nå er vi inne i 3. uken allerede og kan også takke for gode foreldremøter i alle klasser. Det var deilig med ferie, og det er riktig godt å være i gang igjen.

I samarbeid med FAU var vi så heldige å få Frode Jøsang hit til oss. Lærerne hadde en arbeidsdag med ham, fra 13.00 til 18.30 på mandagen og så var det for foreldre tirsdag kveld. Kollegiet er inspirert og takknemlig etter disse dagene, og veldig glade for det gode oppmøte av foreldre. Det ble arbeidet godt i alle klasser, og nederst følger et lite utdrag fra en klasses oppsummering i stikkordsform. -Vibeke

Skjermbilde mandagstur i 1..PNG

Første klasse er godt i gang. Fire stødige damer tar hele den store klassen på tur hver mandag. Vi er så heldige som har Hagabråten i slik nærhet. Etter hvert vil turene gå lenger også. Været i dag er nydelig, og naturen er full av liv å undre seg over.

Lønneberget har fått håndskåret skilt, og er ellers utstyrt slik det skal være i en 1. klasse.

Lønneberget har fått håndskåret skilt, og er ellers utstyrt slik det skal være i en 1. klasse.

Lønneberget har fått håndskåret skilt, og er ellers utstyrt slik det skal være i en 1. klasse.

Skilpadde.jpg
Havfrue.jpg

2. klasse

Å begynne i andre klasse er spennende og noe helt nytt, her på steinerskolen. Klasserom, pulder og en lærer som skal lære bort en masse, og fortelle fantastiske historier. Bokstaver og tall blir oppdaget, tegnet og etter hvert skrevet. Formtegning gir god øvelse til både håndens ferdighet og til hukommelsen. I det fine været, og med så flott ny asfalt, ble det tegninger også ute, hai og skilpadder, slanger og fabeldyr laget elevene i siste formtegningstime en fredag.

Jørundgard

Jørundgard

Kjære alle i 7.klasse!

Takk for turen til alle som gjekk, som hjelpte og som heia på oss!

3.etappe var høgare til fjells, ga oss flott utsikt, lærdom og opplevelsar som er temmeleg ulike kvardagane i Bærum.

Frå Otta gjekk me stort sett på flaten heile dagen. Enorme jordbruksareal på Selsvollane. På Jørundgard sov me i korte senger, i sovesalar utan straum. Fekk kraftig suppe og god forpleining. Stas med konsert i kyrkja med Mari Midtli og Mads Erik Odde. Dei spelte til dans etter konserten, og det var god stemning! Herleg å leika ute mellom middelalderhusa.

Tysdag var ein meir krevjande turdag. Bratte lier både opp og ned. Fire  fekk køyra siste stykket opp til Engelshus på Dovre. Resten gjekk og var i perlehumør då dei kom fram. Då me hadde fått middag, rips ( sjølvplukka), kaker og saft, var det leik og leven i hagen. Mykje energi og glede!

Onsdag kom turen me hadde gleda oss til i lang tid!  Me køyrde buss til Åteigan og sparde oss for ein god del høgdemeter og kilometer. Me hadde medvind på bortimot 11 sekundmeter, og me “flaug" over Dovrefjell! Fantastisk utsikt. Og så godt det var å leggja seg i lyngen og kvila. Frå Fokstugu køyrde me dei som var mest slitne, og resten gjekk heilt fram til Furuhaugli. Der var det trampoline, og då var det ingen som var slitne lenger. Dei to siste overnattingene var i hytter, og me var godt tilfredse med livet!

Skjermbilde Dovrefjell.PNG

Torsdag var det strålande sol, me fekk fregner, gjekk ein kort tur på ca 12 km i vakkert landskap til Hagesenter. Dei tre siste dagane var det fjell-landskap  på over 1200 moh. Utsikt mot Rondane , Trollheimen, Snøhetta m.m. Fire sprekingar tok ein ekstra tur til Snøheim for å sjå etter moskus og koma nærare Snøhetta. Saman med 5 vaksne.

Så kom siste dagen med sjukdom og oppkast. Det var godt me hadde mange løysningsorienterte foreldre med! Fire bilar køyrde heim med sjuke born. 12 elevar og tre vaksne kom trygt over Hjerkinnhø til Kongsvoll. Godt humør trass to som måtte spy undervegs. Utruleg tøffe elevar!

Så då har me klart 3.etappe mot Nidaros! Me har møtt så mange positive menneske, fått mange heiarop, og litt misunnelse for at me faktisk kan gjennomføra ein slik tur med 7.klasse.

På denne turen har me fått stor hjelp av Per Jørgen, Nina, Perry, Turid, Pål, Solveig, Mari, Martin, Ronny og Eike. TUSEN TAKK!!!  Beste helsing svært takknemleg og tilfreds  Helga!

Så blir det sjøsettingen av Klåstadskipet på torsdag. Her er elevene klare i draktene.

Så blir det sjøsettingen av Klåstadskipet på torsdag. Her er elevene klare i draktene.

Øverland4.jpg

8. klasse

Denne klassen fikk sin ungdomsskolelærer allerede i fjor. De er blitt godt kjent og kan bare seile med god bør ut på verdenshavene for å oppdage nytt land, som man gjør i 8. klasse.

Det å oppdage og bli kjent med naturens krefter på en ny måte er også en del av dette skoleårets oppgaver, og en av dem blir gjort på Øverland, og det er også en oppgave i samarbeid.

Skjermbilde vennskap.PNG

I samarbeid med FAU var vi så heldige å få Frode Jøsang hit til oss. Lærerne hadde en arbeidsdag med ham, fra 13.00 til 18.30 på mandagen og så var det for foreldre tirsdag kveld. Kollegiet er inspirert og takknemlig etter disse dagene, og veldig glade for det gode oppmøte av foreldre. Det ble arbeidet godt i alle klasser, og her følger et lite utdrag fra en klasses oppsummering.

 I den lille halvtimen før foredraget

møttes foreldrene i respektive klasserom. Vi drøftet diverse spørsmål, i mindre grupper. Oppsummeringen er i stikkordsform, basert på gruppenes notater og muntlige innspill.

1. Hvorfor mener dere det er viktig at foreldrene bidrar til å skape gode læringsmiljøer i klassen?

- Vi voksne er rollemodeller og gir grunnlag for det sosiale og læringsmiljøet i en klasse.

- For å vite hva som skjer

- Viktig at klassen «henger sammen» sosialt – vi er forskjellige som mennesker.

- Støtte opp om barna.

2. Vennskap mellom barn er en av de viktigste elementene i en klasse som skaper trivsel. Hvordan kan vi som foreldre bidra til inkludering og vennskap?

- Ha med hverandre hjem. Gjerne på tvers av kjønn.

- Prate med barna om dagen: Om andre barn, og gjerne andre enn de «vanlige» vennene: Sørge for at de tenker på alle klassekameratene.

- Lav terskel for å «slenge ut» en invitasjon om å være med på helgeaktiviteter der det passer.

- Felles måltid/middag: Én gang i halvåret, etter skole/SFO. Lavterskel for sosialt samvær.

- Skape sunn dialog rundt utfordringer som Sosiale Medier/nye arenaer for sosial interaksjon.

- Snakke pent om hverandre – og skolen - også utenfor skolen.

 

3. Hva mener dere er positivt ved læringsmiljøet i klassen?

- Mye energi i klassen og høy læringsvilje.

- Evner å falle til ro/fokusere – hele klassen.

- Kjønnsbalanse: Bra

- Forskjellige bakgrunner/erfaringer – ikke for homogen gruppe.

- Samarbeidet. Energi, gleder i læring.

- Oppleves trygt med solid læringsplan og klar struktur på skoleåret/perioder/uke.

4. Er det noen spesielle (generelle) utfordringer vi ser i klassens læringsmiljø?

- Passe på å oppheve kjønnsforskjellene

- Samle jenter og gutter i én gruppe

- Mye «mark i rumpa».

- Ikke helt trygge på hverandre ennå.

- Til tider høyt støynivå.

Foredrag av Frode Jøsang i gymsalen

Jøsangs presentasjon ligger her.

Generelt veldig positive umiddelbare tilbakemeldinger. Det gikk til tider veldig raskt, og mange av aspektene / punktene som ble løftet hadde det vært nyttig å høre mer om, og drøfte videre.

Foreldrearbeidet etter foredraget.

Etter seminaret drøftet foreldrene videre i grupper, før man samlet seg til en felles runde.

1. Fikk vi noen nye tanker og ideer som vi kan ta med oss inn i foreldrerollen?

- Bli kjent med andre barn gir sosialt liv blant foreldrene.

- Fokus på barna når det er sosiale settinger med foreldre – ikke kun fokus på kaffekoppen.

- Lekegrupper

- Fokuset på klassen som helhet og enhet.

- Trygge barn i små grupper gir trygghet i større grupper.

- Foreldre må ta en aktiv rolle i barnas læringsmiljø. Observere og veilede i lek.

- Å bryte med de «vanlige» vennskapsmønstre er positivt for alle barn – sunt å kjenne på nye vennskap.

- For barnet: Når barnet forteller hjemme om noe som har skjedd på skolen, er foreldres reaksjon på denne, 6x så virkningsfull som selve hendelsen.

2. Fikk vi noen nye tanker om hvordan vi som foreldre kan bidra til et godt læringsmiljø?

- Spille spill: Tap og vinn med samme sinn.

- Tilstedeværelse og nærhet særdeles viktig.

- Situasjonen hjemme viktig for skole.

- Å blande seg er å bry seg.

- Perspektivtaking – øve på, for å bygge/styrke/utvikle empati.

Temaer/aspekter av dagens seminar vil bli tatt opp på kommende foreldremøter.