Skolepengesatser skoleåret 2017-2018:

 • 1 barn i 1. klasse - kr 2.266
 • 1 barn 2.-7. klasse - kr 2.214
 • 1 barn 8.-10. klasse - kr 2.285
 • 2 eller flere barn - kr 3.750

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Betalingen dekker materialer og de faste skoleturene (ekskl mat). Betalingen for barn i 1. klasse inkluderer ett måltid.

Det kan etter søknad gis behovsprøvd reduksjon i skolepengene.

SFO-satser 2017-2018:

Nye satser 1. klasse

 • 2 dager i uken - kr 1.170
 • 3 dager i uken - kr 1.700
 • 4 dager i uken - kr 2.185
 • 5 dager i uken - kr 2.670

Nye satser 2.-4. klasse som inkluderer ett måltid hver dag

 • 2 dager i uken - kr 1.240
 • 3 dager i uken - kr 1.805
 • 4 dager i uken - kr 2.325
 • 5 dager i uken - kr 2.845

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Drop-in-sats er kr 300 pr gang.