Skolepengesatser skoleåret 2019-2020:

 • 1 barn i 1. klasse - kr. 2.557,-

 • 1 barn 2.-7. klasse - kr. 2.367,-

 • 1 barn 8.-10. klasse - kr, 2.443,-

 • 2 eller flere barn - kr. 4.024,-

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Betalingen dekker materialer og de faste skoleturene (ekskl mat).
Betalingen for barn i 1. klasse inkluderer ett måltid.

Det kan  etter søknad gis behovsprøvd reduksjon i skolepengene.

SFO-satser 2019-2020:

Satser 1. klasse

 • 2 dager i uken - kr. 1.253,-

 • 3 dager i uken - kr. 1.822,-

 • 4 dager i uken - kr. 2.340,-

 • 5 dager i uken - kr. 2.860,-

Satser 2.-4. klasse som inkluderer ett måltid hver dag

 • 2 dager i uken - kr. 1.330,-

 • 3 dager i uken - kr. 1.936,-

 • 4 dager i uken - kr. 2.492,-

 • 5 dager i uken - kr. 3.050,-

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Drop-in-sats er kr. 320 pr gang.
Ved for sen henting belastes kr. 180,- pr påbegynte halvtime.