Skolepengesatser skoleåret 2018-2019:

 • 1 barn i 1. klasse - kr 2.340
 • 1 barn 2.-7. klasse - kr 2.287
 • 1 barn 8.-10. klasse - kr 2.360
 • 2 eller flere barn - kr 3.888

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Betalingen dekker materialer og de faste skoleturene (ekskl mat). Betalingen for barn i 1. klasse inkluderer ett måltid.

Det kan  etter søknad gis behovsprøvd reduksjon i skolepengene.

SFO-satser 2018-2019:

Nye satser 1. klasse

 • 2 dager i uken - kr 1.211
 • 3 dager i uken - kr 1.760
 • 4 dager i uken - kr 2.261
 • 5 dager i uken - kr 2.763

Nye satser 2.-4. klasse som inkluderer ett måltid hver dag

 • 2 dager i uken - kr 1.284
 • 3 dager i uken - kr 1.869
 • 4 dager i uken - kr 2.406
 • 5 dager i uken - kr 2.944

Det betales 10 måneder i året (ikke juli og august). Drop-in-sats er kr 310 pr gang.