Internasjonal uke

Hva er prisen?

40 000 unge risikerer hver dag livet i gruver i DR Kongo for mineralene mobilene våre lages av.

Titusenvis av ungdommer jobber i gruver i Østlige DR Kongo. Mange slutter på skolen for å jobbe i gruver fordi familien ikke har råd til skolegangen. Arbeid i gruver er livsfarlig og kjempeskummelt. Ungdom i gruvebyer i Øst-Kongo kan fortelle deg historier om venner som har skadet seg eller dødd i gruver. De kan fortelle deg historier om venner som ruser seg for å tørre å gå på jobb.

Når ungdom kommer tilbake fra gruvearbeid, er mange traumatiserte eller har havnet så langt bak pensum at de ikke kan følge undervisningen videre. Da er det vanskelig å prøve å følge skoleløpet. Eller å komme seg videre i livet.

Årets prosjekt skal sikre:

1. Yrkesopplæring
Opplæring i et yrke som gjør ungdom selvstendige, og i stand til å velge vekk gruvearbeid.
Undervisningstilbud hvor ungdom kan ta igjen tapt skolegang, og komme seg tilbake på skolebenken.

2. Rettighetsarbeid
Organisere grupper i lokalsamfunnet som skal jobbe for barn og unges rettigheter.
Tilby ungdom trening i å løse konflikter uten vold.
Styrke og opprette elevråd og foreldregrupper på skoler, slik at elever blir hørt i saker som angår dem.

3. Beskyttelse
Lære foreldre og lokalsamfunnet om ungdoms rettigheter, og hvordan de kan forebygge overgrep.
Henvise ungdom som har opplevd vonde ting til psykologer og leger.