Alle som ønsker at sine barn skal få gå på Steinerskolen i Bærum er velkomne til å søke. Man søker via elektronisk skjema nedenfor. Vi tar inn nye elever løpende forutsatt at det er ledige plasser. Når skolen har mottatt søknaden, tar vi kontakt for å avtale en samtale.
Prosedyre ved inntak til grunnskolen ved Steinerskolen i Bærum tar utgangspunkt i inntaksreglene vedtatt av styret. Se forøvrig side 7 i Foreldrehåndboken.

Søk om skoleplass: