Ut å skjære korn

Skoleturer & aktiviteter

I 1.Klasse er det tur til bonden, der alle får skjære korn, som samles i store kurver for å henges til tørk hjemme i Solstua. Utflukter og turer er det mange av i skoleløpet. Alle utgifter til disse blir nå dekket av skolepengene. Med unntak av 10.klasseturen. Gruvene i Kongsberg besøker vi gjerne i 4.klasse Da leier vi buss og får omvising inne i gruvene og går kanskje også på Norsk Bergverksmuseum. Dette skjer i forbindelse med ur-yrkene som ligger i læreplanen på dette trinnet. Vikingskipshuset, Olympiske leker på Bislett, Teknisk museum og andre dagsutflukter. Skolehagen på Øverland har egen lærer som arbeider med hagen det meste av året. Det er også luking i sommerferien. De store elevene sykler gjerne til og fra, de små går, men litt buss trengs noen ganger. i 7.Klasse er det både Sirkusprosjekt og leirskoleopphold på Soleggen. 8.Klasse har gjerne en eller to korte turer med overnatting, i skogen. I 9.klasse likeså, men da forsøker vi å finnet et sted ved sjøen. Her er vi imidlertid litt avhengig av foreldre eller lærere. Vårprosjektuka er for 7. 8. og 9.Klasse, og foregår utenfor skolen. Det kan være i skogen eller ved sjøen, et sted ikke så langt unna, men vi må leie buss og kanskje også noe utstyr. Her søker vi hvert år midler fra den naturlige skolesekken, og får kanskje dekket noe om vi er heldige. Solli gård ligger utenfor Tønsberg og drives biodynamisk, med dyr, av meget dyktige folk, som tar imot skoleklasser. Her får elevene ikke bare se, men gjøre. De deltar i alt som må til på en gård, fra melking og møkking til saueklipp og hogst. Den avsluttende 10.Klasseturen blir også delvis dekket av skolepengene, men her må også foreldre og elever jobbe inn noe av pengene. Færøyene har vært et av reisemålene for denne turen. I 9.Klasse har foreldre og elever oppdraget å arrangere 17.mai-feiring på skolen, og alle inntekter herfra går til klassetur i 10.Klasse.

P4220957.jpg