Administrasjon & ledelse

Daglig leder
Vibeke Akse Eng
67 16 22 71
vibeke.akse.eng(at)
steinerskolen.no

Driftsleder
Tom Larsen
67 16 22 85
tom.larsen(at)
steinerskolen.no

Administrasjonsleder
Anne-Lise Bjerke
67 16 22 72
anne-lise.bjerke(at)
steinerskolen.no

Sekretær
Annika Lund (i permisjon)
67 16 22 70
annika.lund(at)
steinerskolen.no

Ida Talós
67 16 22 70
Sosiallærer/vikar
ida.talos(at)steinerskolen.no
 

Helsetjenesten

Kerstin Rye
95 11 86 87
kry(at)baerum.kommune.no

Skolehagen

Øverland Gård
67 53 62 11
Gamle Ringeriksvei 123
1336 Bekkestua

SFO

Sofie Bjørneng
SFO-leder
67 16 22 80
sofie.bjorneng(at)
steinerskolen.no

Alina Pietronska
SFOassistent

Karin Viksmoen
SFOassistent

Linn Hege F. Nielsen
SFOassistent

Klasselærere

Klasselærer 1. klasse
Nina Backer-owe
67 16 22 81
nina.backer-owe(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 2. klasse
Christina Knudsen
christina.knudsen(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 3. klasse
Venta Gaarder
venta.gaarder(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 4. klasse
Silja Starbo
silja.starbo(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 5. klasse
Stine Frøystadvåg
Stadieleder barnetrinn
stine.froystadvag(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 6. klasse
Helga Brekke
helga.brekke(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 7. klasse
Elisabeth Didriksen
Tillitsvalgt
elisabeth.didriksen(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 8. klasse
Anni Røyem
anni.royem(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 9. klasse
Anne Sigrid Steen
anne.sigrid.steen(at)
steinerskolen.no

Klasselærer 10. klasse
Kristina Litina
kristina.litina(at)
steinerskolen.no

Lærere

Kirsten Borgnes
Håndarbeid- og tysklærer
kirsten.borgnes(at)
steinerskolen.no

Kristin Cherradi
Tysklærer
kristin.cherradi(at)
steinerskolen.no

Åse Flo Drabløs
Lærer
helseeurytmilærer
åse.flo.drablos(at)
steinerskolen.no

Helga Fuglseth
Lærer
helga.fuglseth(at)
steinerskolen.no

Dagfrid Gjendem
Lærer
dagfrid.gjendem(at)
steinerskolen.no

Heiner Glitsch
Pianist

Chuck Grove
Engelsk- og gymlærer
brannvernleder
chuck.grove(at)
steinerskolen.no

Aslaug Marie Holgersen
Musikklærer
aslaug.marie.holgersen(at)
steinerskolen.no

Hulda Hougen
Lærer
hulda.hougen(at)
steinerskolen.no
 

 

 

Francesca Jensen
Assistent 1. klasse
francesca.jensen(at)
steinerskolen.no

Miriam Kleppe
Lærer
miriam.kleppe(at)
steinerskolen.no

Elizabeth B. Larsen
Spesialpedagog 8.-10. klasse
67 16 52 01
elizabeth.borgersrud.larsen(at)
steinerskolen.no

Hilde Staalesen Lilleøren
Lærer
hilde.lilloren(at)
steinerskolen.no

Anna Christina Lorenzen
Tysk -og håndarbeidslærer
anna.christina.lorenzen(at)
steinerskolen.no

Kati Kriik Negaard
Lærer
kati.kriik.negaard(at)
steinerskolen.no

Linn Hege F. Nielsen
Lærer
linn.hege.nielsen(at)
steinerskolen.no

Nina E. G. Nordvoll
Assistent 1.klasse
67 16 22 81
nina.nordvoll(at)
steinerskolen.no

Vidar Aaseng Olsen
Sløydlærer, verneombud
vidar.aaseng.olsen(at)
steinerskolen.no

Abida Parvin
Håndarbeid
abida.parvin(at)
steinerskolen.no

Alina Pietronska
7.klasse assistent
alina.pietronska(at)
steinerskolen.no

Hadwig Pedersen
Eurytmi- og tysklærer
hadwig.pedersen(at)
steinerskolen.no

Jolien Perotti
Skolehagen, landbrukspraksis
67 53 62 11
jolien.perotti(at)
steinerskolen.no

Snorre Slaatten
Lærer
snorre.slaatten(at)
steinerskolen.no

Helene Hertwig Torjuul
Matematikk- og naturfagslærer
Stadieleder ungdomstrinn
helene.hertwig(at)
steinerskolen.no

Ingeranne Wiik
Lærer
ingeranne.wiik(at)
steinerskolen.no

Aino Wissneth
Tysklærer
aino.wissneth(at)
steinerskolen.no

John Zacho
Assistent

Magdalena Ziobro
Lærer
magdalena.ziobro(at)
steinerskolen.no