Årsplan for 5. klasse

Et mål for undervisningen er å gjøre den rik på konkrete situasjoner der problemløsningen lokker frem kreativitet og oppfinnsomhet. I 5. klasse innføres brøk i matematikken, og det gjøres konkret og støttes av flere fag. Fra en helhet blir det delt, og deling blir et tema på mange plan.

Hovedfag

I 5.klasse åpner nye dører seg i alle fagene. Hovedfagsperiodene bærer preg av dette. Naturfaget innføres med full styrke i perioden med Zoologi. I denne perioden arbeider vi med dyrene, deres egenart, adferd og plass i miljøet. Gjennom å se på dyrene blir det tydelig også hvordan mennesket er annerledes fordi det ikke er bundet en bestemt biotop på grunn av sin fysiske utrustning. Perioden avsluttes med at hver elev skriver en utfyllende særoppgave om et selvvalgt dyr.

I matematikken møter elevene noe helt nytt. Helheten blir delt opp og delene blir bestemt. Brøkregning arbeider elevene med i til sammen syv uker i hovedfagstimer. Vi arbeider helt konkret for at barna skal få en helt grunnleggende forståelse. Dette emnet blir også støttet i håndarbeidet med korsstingsbroderi, hvor alt må deles tilsvarende brøk.

Norrøn Mytologi er et annet av hovedfagsperiodenes emner. Foruten de fantastiske historier om guder og jotner, kommer vi til å se på og lære noe om runene.

Et skuespill om de gamle gudene kan det bli til slutt.

Via den gamle gudeverdens virkelighet ledes vi inn i vår egen historie; vikingtiden! I løpet av fem uker vil vi lære oss å kjenne de gamle Nordmenns skikker og vaner, samt fordype oss i flere av Norges kongers liv. Formspråket fra vikingtid, med flette og dragemønstre er svært godt egnet til kunstnerisk bearbeidelse.

Den første geografiperioden ligger i 5. klasse. Det er det næreste vi begynner med. Veien til skolen, hjemme og nærområdet til skolen. Når våren kommer går vi gjerne turer for å  ta det i nærmere øyesyn. Lysakerelven følger vi fra utløp og oppover. Hvor kommer den fra? Hva har den betydd for menneskene? Bærums Verk er også et sted som kan fortelle mye nærhistorie og geografi. Det å undre seg og skape interesse og respekt for den verden vi tilhører er det viktige med denne perioden.

Håndarbeid

Parallelt med introduksjonen av brøk lærer elevene korssting; mønster og symmetri handler om å dele opp flater med et estetisk blikk. Korssting gir motstand samtidig som det gir en følelse av mestring.

Engelsk og Tysk

Sanger, leker, vers og språkøvelser skal ivareta språkets melodi, intonasjon og rytme. De engelske og tyske lydenes skriftbilde bevisstgjøres gjennom arbeid med alfabetet og staving. I arbeidsbok/silkebok skriver elevene tekster: dikt, gåter, korte fortellinger. Høytlesing av disse øves i kor og enkeltvis. En enkel lesebok og andre trykte tekster innføres. De trykte tekstene bearbeides muntlig og etter hvert skriftlig. Det blir innlæring av gloser og små diktater i tilknytning til disse I grammatikken øves det entall og flertall av substantiver, bestemt og ubestemt artikkel, gradsbøyning av adjektiver og enkelte verbbøyninger. Preposisjoner og adverb introduseres. Innøving av dialoger, små dramatiseringer og eventuelt et skuespill kan finne sted.

Maling

En malingstime i uken gir elevene mulighet til å uttrykke hovedfagsstoffet kunstnerisk. Til stadighet utvikler de følsomhet for farger og fargesammensetninger samt komposisjon. I zoologiperioden maler de dyr, i mytologiperioden arbeider de med å male iscenesettelser av historiene og i geografien fokuserer de på landskap.

Kroppsøving

Elevene har to timer gym hver uke. I første periode skal elevene ha ute gym og lek som forbedrer deres kondisjon. Om vinteren jobbes det med øvelser i apparater, på matter og i ribbevegg. Lære å kaste og ta imot, for å bygge trygghet i senere ballspill. Skilek og aking kan være uteaktiviteter. Om våren jobber vi fortsatt med kondisjon og styrke gjennom enkle øvelser. Elevene skal også gjennomføre løpsøvelser som 60m og stafetter. Det legges vekt på å stimulere til fellesskap, samarbeid og lagånd.

Religion

Det fortelles videre fra det gamle testamente samt om menneskers liv verden over før og nå. Vi skal ta opp og samtale om spørsmål som har med livet å gjøre, som sorg, tap håp, glede, godt og ondt, riktig og galt. Dette knyttes igjen til temaer som har med klassens sosiale liv å gjøre. Samtaler om ting som opptar dem. Klassen arbeider fram klasseregler.

Jordbruk

Å arbeide tverrfaglig forsøker vi i størst mulig grad. Å få gjøre i praksis det man hører om gir mening og interesse. Derfor får elevene lære om vekster og enkle byggeteknikker fra vikingtiden gjennom å flette gjerder eller andre byggverk om klekking av hønseegg, praktisk regning med vekt, mål og brøk.

De skal få dyrke og flette lin, dyrke bygg, høste et kornslag fra fjorårets arbeid, treske og løse enkle matematikkoppgaver om avlingen.

Grave opp og studere meitemarkens liv, klekke ut egg i klasserommet, følge deres liv på gården. Dagstur i landskapet med diverse stasjoner som går tilbake i tiden, for å belyse hvordan landskapet har blitt til.