Alle foreldrene ved skolen utgjør til sammen Foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og består av én representant fra hver klasse (1.-10.). Tre av disse utgjør FAUs styre, og de velges som leder, sekretær og kasserer på Foreldrerådets årsmøte hver vår. Styret planlegger og innkaller til FAU-møter, skriver referat som legges på nettsiden og holder orden på økonomien. FAU møtes cirka 8 ganger per år i møterommet i låven. FAU fungerer som et bindeledd mellom skolen og foreldrene. I tillegg er FAU ansvarlig for å arrangere julemarked og vårmarked, og disponerer overskuddet fra disse arrangementene.  

FAU tildeler penger etter søknad fra elevrådet og skolen, og kan også initiere egne tiltak.  Søknader om økonomisk støtte fra FAU sendes på e-post til sekretær Eike Ziller-Off på ziller-off(at)gmail.com eller legges direkte i FAUs posthylle i låven. Se Retningslinjer for tildeling - økonomisk støtte.

FAU-representanter skoleåret 2016-2017:

1.klasse
Andrea Bjærke
andrea.bjaerke(at)gmail.com

2.klasse
Trond Digranes
trond.digranes(at)gmail.com

3.klasse
Agnes Tank-Nielsen
agnestn(at)icloud.com

4.klasse
Cecilie Giørtz
cecilie.giortz(at)hotmail.com

5.klasse
Eike Ziller-Off
ziller.off(at)gmail.com

6.klasse
Ole Morten Karlsen
olemkarl(at)online.no

7.klasse
Bente Eggen
minpsykolog(at)gmail.com

8.klasse
Ronny Jevard
rjevard(at)hotmail.com

9.klasse
Thor-André Svendsen
thor.andre.svendsen(at)gmail.com

10.klasse
Kristian Bergem
kristian.bergem(at)online.no

Lærerrepresentant
Kirsten Borgnes
kirsten.borgnes(at)
steinerskolen.no

Leder
Thor-André Svendsen

Kasserer
Ole Morten Karlsen

Sekretær
Eike Ziller-Off

To foreldrerepresentanter er også med i skolens styre, og disse velges på Foreldrerådets årsmøte hver vår. 
Foreldrerepresentanter i skolens styre skoleåret 2016-2017 er:

Hanne Haugli (vara) 
91845961
hanneha4(at)online.no

Lasse Eikenes (vara) 
91674825
laseiken(at)gmail.com

Aase Gimnes
90557337
abg(at)kd.dep.no

Helge Lunde
48200570
helge.lunde(at)lufin.no