Oppsigelse av skoleplassen

Oppsigelsestiden er 1 måned, og plikten til å betale skolepenger gjelder for oppsigelsemåneden samt etterfølgende måned (se elevkontrakt). Skolen følger opp oppsigelsen for å kvalitetssikre opplysningene. Skolen administrerer også flyttemelding til ny skole. Foreldre/ foresatte kan avtale å gå gjennom elevens mappe og bestemme hva som eventuelt skal overføres til ny skole.


 
Skriv inn ny adresse dersom oppsigelsen gjelder flytting
Siste dag ved skolen
Dersom man ikke samtykker, avtales et møte for gjennomgang av innholdet i mappen.
Begges navn hvis to foresatte.