Månedsposten oktober 2016

Kjære foreldre, og denne gangen også kolleger i alle landets steinerskoler

Balansekunst var tittelen på årets stevne for steinerskolelærere fra hele landet.
Hva passer vel da bedre enn å vise sirkuset til 7. klasse på åpningen av stevnet som var her på vår skole? 

Både RSH og steinerskoleforbundet arbeider svært aktivt for at steinerskolen skal bli mer synlig og deltagende i debatten om pedagogikk, og om skolens verdi i samfunnet. Det er skjedd en dreining i samfunnet som går tungt i retning av at intet skal utrettes før en har målt hva virkningen vil bli. Dette for å sikre kvaliteten, og minske risiko for feil. I skolen fører dette til granskning av metoder og måling av resultater. Et underliggende mål er konkurransedyktighet og fortsatt økonomisk vekst i Europa. Med denne dreiningen følger at språket i pedagogikk og utdanning er endret i en retning av at læring er resultatet av en produksjon. 

For steinerskolene er det viktig å finne den forskningen som støtter vår praksis og tenkning om pedagogikk, og hva meningen med utdanning skal være. Det skjer også forskning innen steinerpedagogikken, men miljøet er ikke stort, og forskning er kostbart. Vi må granske oss selv og se på om det vi gjør er utdatert. Det kan også være verd å se etter om det er ting vi skal holde hardt på selv om det kan se gammeldags ut akkurat nå. Vi mener jo at vår pedagogikk er forut for sin tid, og akkurat det som skal til for å møte fremtiden. Syn forandrer seg.

Derfor er det en spesielt stor glede at så mange lærere i steinerskolene i Norge fikk møte en kapasitet som Gert Biesta. Stor takk til Rudolf Steinerhøyskolen og Steinerskoleforbundet for alt deres arbeid til dette veldig inspirerende stevnet.

Gert Biesta er professor i pedagogikk ved Brunel University London. Han regnes som en av verdens ledende tenkere innenfor utdanningfilosofi og har blant annet skrevet «Beyond learning» (2009), «Good education in the age of Measurement» (2010) og «The beautiful risk of education» (2013). Sistnevnte finnes nå på norsk, utgitt på fagbokforlaget, og heter «Utdanningens vidunderlige risiko»

Kommunikasjon dreier seg om meningsgenerering mellom levende mennesker som omdanner kunnskap, ikke overføring av informasjon. Biesta beskriver pedagogiske prosesser som partiske, åpne og ubestemte. Kommunikasjon innebærer risiko, og vi kan dermed aldri garantere utfallet av utdanning. 

 The beautiful risk of education

Som opptak til stevnet holdt RSH og Steinerskoleforbundet i samarbeid med HiOA, en åpen konferanse i Oslo sentrum. Guro Sibeko, fra Sinsen skole, fikk åpne denne. Videre var det foredraget  «The beautiful risk of education» av Gert Biesta. To representanter for lærerutdannerne, både fra Steinerhøyskolen og HiOA, fikk komme med sine perspektiv på lærerutdanning. Det var refleksjoner fra praksisfeltet, ved lærere fra Bekkestua, Eiksmarka skole, steinerskolene i Vestfold og Trondheim. 

Steinerskolen i Bærum utgjorde den fysisk praktiske delen av et trepartssamarbeid om arrangementet. De to partene som sto for innholdet og gjennomføring av det faglige, var Rudolf Steinerhøyskolen og steinerforbundet. 

DSC_0688.JPG

Lærerstevnet ble åpnet på Steinerskolen i Bærum på ettermiddagen, der vi ga en forestilling som ble svært godt mottatt. Etter pausen hadde vi hovedforedragsholderen Gert Biesta på scenen i samtale med Steinerhøyskolens Marianne Tellmann, der hun spurte ham om å utdype elementer fra sin bok og fra foredraget tidligere på dagen. 

Gert Biestas morgenforedrag på fredag hadde tittelen  «The gift of Steiner/Waldorf education: A view from the outside». Her gikk han videre med tema fra torsdagen, samtidig som han kom med sitt blikk på steinerpedagogikken. Det ble plass til en rekke spørsmål fra salen til slutt. 

Bøker for og om Steinerskolen

Tre nye bøker ble utgitt dette året, og forfatterne presenterte disse under stevnet.

«DU STORE VERDEN - en lesebok om dyr». Laget for 3 og 4 klasse i Steinerskolene. Denne boken er et resultat av mange års arbeide, hvor en bred krets av lærere har bidratt med synspunkter og råd. Det er en stor begivenhet i steinerskolemiljøet at det hermed foreligger et verk hvor så mye pedagogisk erfaring er samlet, til hjelp for alle lærere som søker gode og substansielle tekster til den så viktige språkundervisningen. Redaktør er Marianne Tellmann og Bente Katja Bø, og boken er illustrert grafisk utformet av Odd Lindbråten.

«Formtegningøvelser i grunnskolen». Det er lett både for barn og voksne å bli glad i formtegning. Den er utforskende, men også en lekende og intensiv innfallsport til den estetiske dimensjonen i skolen - og livet. Formtegning øver evnen til å tenke helhetlig og problemløsende. Øvelsene i boken er tilrettelagt for barn -og mellomtrinnet i skolen. Henrik Thaulow er mangeårig klasselærer og kunst -og håndverkslærer i Steinerskolen.  Utdannet ved Granum maleskole i Oslo og Goetheanistische Studienstätte i Wien. Han har skrevet masteroppgave i steinerpedagogikk med tittelen «Formtegning som førbegrepslig tenkning» og arbeidet i Steinerskoleforbundet og som høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo.  

«Hva skal vi med skole?» Boken er basert på Anne-Mette Stabels Ph.D avhandling «Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004», som bel forsvart ved det Utdanningvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014. I boken er historien ført frem til dagens situasjon og inkluderer fortellingen om hvordan steinerskolen håndterte utfordringene knyttet til innføringen av lærerplanreformen Kunnskapsløftet, målstyring og Nasjonale prøver. Anne-Mette Stabel er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen.

FELLES SANG.JPG

Stevnet gikk videre med parallelle sesjoner i to bolker, før oppsummering og avslutning. Lørdagsprogrammet var det vår skole som sto for, og her foregikk klasse og fagmøter. Noen på skolen, andre hadde en fin tur med gående møter fra Øverland til Seteren og tilbake. 

Det var en stor opplevelse og ordentlig hyggelig å ha så mange kloke mennesker og gode kolleger på besøk hos oss. 

- Vibeke